Grunnpris:

Månedskostnad:

Alle priser eks. mva

Dra og slipp modulene her!

    Antall medlemmer:

       NB! Totalprisene og beskrivelsene er veiledene for å gi en indikasjon på hva Choo i skyen vil koste. Priskalkulatoren tar ikke med kostnader for import av gamle data, spesialtilpasninger, opplæring mv. Dette faktureres på timesbasis etter gjeldende timepris.